Publications after PhD - Leszek Chybowski - strona prywatna

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Leszek Chybowski
tel: +48 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@pm.szczecin.pl

Publications after PhD

Monographs

Chapters in monographs

Articles in reviewed home and international magazines 

Articles in conference proceedings

 • Chybowski L., Example of Comprehensive Qualitative-Quantitative Reliability Importance Analysis of Complex Technical Systems on a Marine Propulsion Plant. IARS 2012, Symposium Proceedings, Reliasoft Corporation, Warszawa 2012, book session 7/track 2 + CD ROM. 
 • Chybowski L., Ocena niezawodności i gotowości systemów energetyczno-napędowych i technologicznych statków rybackich oparta na analizie drzewa niezdatności. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń OMiU 2008", materiały konferencyjne, Maritime University of Szczecin, Szczecin 2008, pp. 50-59. [-]
 • Chybowski L., Zastosowanie wektora zdarzeń zewnętrznych do opisu struktury niezawodnościowej systemów energetyczno-napędowych i technologicznych statków rybackich. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń OMiU 2008", materiały konferencyjne, Maritime University of Szczecin, Szczecin 2008, pp. 60-68. [-]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Stimuli Accumulation and Damage Causes Overlaping. Innovacii v naukie i obrazovanii 2007. KGTU, Kaliningrad 2007, pp. 34-37. [ISBN 5-94826-176-X]

Other articles / materials

 • Banasiak R., Barski R., Chybowski L., Dziurska M., Janiszewska D., Rogut A., Tomaka M., Żółkiewski S., Optymalny punkt widzenia na wolność akademicką – ograniczenia, bariery – efektywne sposoby prowadzenia działań B+R. Top 500 Innovators term project report in the movie form. Stanford 2013.
 • Podszkolą się w USA. Kurier Szczeciński 26.03.2013, s. 17. Info o stażystach.
 • Akademia Morska w Szczecinie jedzie do USA. Obserwator Morski Nr 4/2013, s. 35-36. Sylwetka stażysty.
 • Chybowski L., Frezarka kosmetyczna - którą wybrać? [online]. Artykuł popularny dla firmy Kult Paznokcia [dostęp 26 marca 2012]. 
 • Dostępny w Internecie: www.kult-paznokcia.pl
 • Chybowski L., Dobór frezów i parametrów obróbki [online]. Artykuł popularny dla firmy Kult Paznokcia [dostęp 26 marca 2012].
 • Dostępny w Internecie: www.kult-paznokcia.pl
 • Chybowski L., Porównanie kompleksowych pakietów oprogramowania do prowadzenia wieloaspektowej analizy niezawodności okrętowych systemów technicznych [online]. Szczecin: Maritime University of Szczecin, Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji [dostęp 23 lutego 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.smp.am.szczecin.pl

Abstracts of articles

 • Chybowski L., Development Strategy of the Small Company Worked in Marine Engineering Branch. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 4 (723) / 2010, pp. 54-55. [PL ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Matuszak Z., On calculating algorithms in reliability analysis. Explo-Ship 2008 Conference Proceedings Abstracts. Kołobrzeg - Bornholm, p. 34. [-] 
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Metoda oceny stanu technicznego zaworów rozruchowych wysokoprężnego silnika okrętowego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009, pp. 63-64. [ISSN 0860-6846] 
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Zagrożenie eksplozyjne w układach rozruchowych okrętowych silników wysokoprężnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009, p. 64. [ISSN 0860-6846]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Matuszak Z., Analysis of Diagnostic Susceptability of Heavy Fuel Oil Purification System. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, 2007, Ročník XVI, z1, p. 16. [ISSN 1210-311X]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., Diagnosis Of The Technical Condition Of A Marine Power Plant. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, 2007, Ročník XVI, z1, p. 23. [ISSN 1210-311X]
 • Pełka P., Chybowski L., Analiza obciążeń systemów energetyczno-napędowych statków obsługujących platformy wydobywcze. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 6 (689) / 2007, pp. 87-88. [ISSN 0860-6846]

Unreleased materials

 • Chybowski L., Prezentacja wybranych jakościowych miar ważności w metodzie drzew uszkodzeń pod kątem możliwości ich zastosowania dla systemów siłowni okrętowych. Nieopublikowane. Wersja z dn. 13.01.2004.
 • Chybowski L., Miary ważności zdarzeń. Przeglądowe zestawienie podstawowych definicji wybranych niezawodnościowych miar ważności. Materiał został przygotowany jako część badań (wersja z dn. 27.10.2002) i nie został opublikowany. Elementy tego materiału przedstawione zostały w zmienionej formie w: Chybowski L., Matuszak Z., Reliability Importance Analysis Of Technical Systems Elements. Proceedings of V-th International Conference Safety Management at Sea and Maritime Specialist Training SSN 2005. BGARF, Kaliningrad 2006. pp. 126-129. [ISBN 5-7481-0101-7]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Reliability importance analysis of marine technical systems elements Autobusy 6/2010. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 1509-5878]