Publications before PhD - Leszek Chybowski - strona prywatna

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Leszek Chybowski
tel: +48 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@pm.szczecin.pl

Publications before PhD

Chapters in monographs

  • Chybowski L., Nicewicz G., Rezerwowanie w systemach dynamicznego pozycjonowania statków wspierających eksplorację dna morskiego. Zastosowania Teorii Systemów. Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Monografie nr 3 (ed. Ewa Kochan). WIMiR AGH Kraków 2005, pp. 61-71. [ISBN 83-89772-35-3]

Articles in reviewed home and international magazine

Articles in conference proceedings

Abstracts of articles 

  • Chybowski L., Matuszak Z., Wybrane programy wspomagające analizę gotowości, niezawodności, obsługiwalności i bezpieczeństwa eksploatacyjnego złożonych systemów technicznych. Materiały III Międzynarodowej Konferencji - Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Demianowska Dolina 2006. Materiały konferencyjne - zbiór referatów pp. 16 [ISBN 83-919777-2-2] oraz Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 7 (678) / 2006, pp. 98-99. [ISSN 0860-6846]
  • Chybowski L., Kijewska M., Nicewicz G., Analiza obciążeń autonomicznych urządzeń prądotwórczych systemów energetycznych obiektów pływających. Materiały II Międzynarodowej Konferencji - Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Zuberec 2005. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 7 (666) / 2005, pp. 96-97. [ISSN 0860-6846]