Abstracts of articles - Leszek Chybowski - strona prywatna

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Leszek Chybowski
tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl

Abstracts of articles

  • Chybowski L., Development Strategy of the Small Company Worked in Marine Engineering Branch. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 4 (723) / 2010, pp. 54-55. [PL ISSN 0860-6846]
  • Chybowski L., Matuszak Z., On calculating algorithms in reliability analysis. Explo-Ship 2008 Conference Proceedings Abstracts. Kołobrzeg - Bornholm, p. 34. [-] 
  • Chybowski L., Grzebieniak R., Metoda oceny stanu technicznego zaworów rozruchowych wysokoprężnego silnika okrętowego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009, pp. 63-64. [ISSN 0860-6846] 
  • Chybowski L., Grzebieniak R., Zagrożenie eksplozyjne w układach rozruchowych okrętowych silników wysokoprężnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009, p. 64. [ISSN 0860-6846]
  • Grzebieniak R., Chybowski L., Matuszak Z., Analysis of Diagnostic Susceptability of Heavy Fuel Oil Purification System. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, 2007, Ročník XVI, z1, p. 16. [ISSN 1210-311X]
  • Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., Diagnosis Of The Technical Condition Of A Marine Power Plant. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, 2007, Ročník XVI, z1, p. 23. [ISSN 1210-311X]
  • Pełka P., Chybowski L., Analiza obciążeń systemów energetyczno-napędowych statków obsługujących platformy wydobywcze. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 6 (689) / 2007, pp. 87-88. [ISSN 0860-6846]