Other articles / materials - Leszek Chybowski - strona prywatna

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Leszek Chybowski
tel: 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@am.szczecin.pl

Other articles / materials

  • Banasiak R., Barski R., Chybowski L., Dziurska M., Janiszewska D., Rogut A., Tomaka M., Żółkiewski S., Optymalny punkt widzenia na wolność akademicką – ograniczenia, bariery – efektywne sposoby prowadzenia działań B+R. Top 500 Innovators term project report in the movie form. Stanford 2013.
  • Podszkolą się w USA. Kurier Szczeciński 26.03.2013, s. 17. Info o stażystach.
  • Akademia Morska w Szczecinie jedzie do USA. Obserwator Morski Nr 4/2013, s. 35-36. Sylwetka stażysty.
  • Chybowski L., Frezarka kosmetyczna - którą wybrać? [online]. Artykuł popularny dla firmy Kult Paznokcia [dostęp 26 marca 2012]. 
  • Dostępny w Internecie: www.kult-paznokcia.pl
  • Chybowski L., Dobór frezów i parametrów obróbki [online]. Artykuł popularny dla firmy Kult Paznokcia [dostęp 26 marca 2012].
  • Dostępny w Internecie: www.kult-paznokcia.pl
  • Chybowski L., Porównanie kompleksowych pakietów oprogramowania do prowadzenia wieloaspektowej analizy niezawodności okrętowych systemów technicznych [online]. Szczecin: Maritime University of Szczecin, Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji [dostęp 23 lutego 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.smp.am.szczecin.pl