Publikacje po doktoracie - Leszek Chybowski - strona prywatna

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Leszek Chybowski
tel: +48 91 48-09-412
e-mail: l.chybowski@pm.szczecin.pl

Publikacje po doktoracie

Monografie

Rozdziały w monografiach

Artykuły w krajowych i międzynarodowych czasopismach recenzowanych

Referaty w materiałach konferencyjnych

 • Chybowski L., Example of Comprehensive Qualitative-Quantitative Reliability Importance Analysis of Complex Technical Systems on a Marine Propulsion Plant. IARS 2012, Symposium Proceedings, Reliasoft Corporation, Warszawa 2012, book session 7/track 2 + CD ROM. 
 • Chybowski L., Ocena niezawodności i gotowości systemów energetyczno-napędowych i technologicznych statków rybackich oparta na analizie drzewa niezdatności. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń OMiU 2008", materiały konferencyjne, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2008, pp. 50-59. [-]
 • Chybowski L., Zastosowanie wektora zdarzeń zewnętrznych do opisu struktury niezawodnościowej systemów energetyczno-napędowych i technologicznych statków rybackich. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń OMiU 2008", materiały konferencyjne, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2008, pp. 60-68. [-]
 • Chybowski L., Matuszak Z., Stimuli Accumulation and Damage Causes Overlaping. Innovacii v naukie i obrazovanii 2007. KGTU, Kaliningrad 2007, pp. 34-37. [ISBN 5-94826-176-X]

Inne artykuły / materiały

 • Banasiak R., Barski R., Chybowski L., Dziurska M., Janiszewska D., Rogut A., Tomaka M., Żółkiewski S., Optymalny punkt widzenia na wolność akademicką – ograniczenia, bariery – efektywne sposoby prowadzenia działań B+R. Top 500 Innovators term project report in the movie form. Stanford 2013.
 • Podszkolą się w USA. Kurier Szczeciński 26.03.2013, s. 17. Info o stażystach.
 • Akademia Morska w Szczecinie jedzie do USA. Obserwator Morski Nr 4/2013, s. 35-36. Sylwetka stażysty.
 • Chybowski L., Frezarka kosmetyczna - którą wybrać? [online]. Artykuł popularny dla firmy Kult Paznokcia [dostęp 26 marca 2012]. 
 • Dostępny w Internecie: www.kult-paznokcia.pl
 • Chybowski L., Dobór frezów i parametrów obróbki [online]. Artykuł popularny dla firmy Kult Paznokcia [dostęp 26 marca 2012].
 • Dostępny w Internecie: www.kult-paznokcia.pl
 • Chybowski L., Porównanie kompleksowych pakietów oprogramowania do prowadzenia wieloaspektowej analizy niezawodności okrętowych systemów technicznych [online]. Szczecin: Akademia Morska w Szczecinie, Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji [dostęp 23 lutego 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.smp.am.szczecin.pl

Streszczenia artykułów 

 • Chybowski L., Development Strategy of the Small Company Worked in Marine Engineering Branch. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 4 (723) / 2010, pp. 54-55. [PL ISSN 0860-6846]
 • Chybowski L., Matuszak Z., On calculating algorithms in reliability analysis. Explo-Ship 2008 Conference Proceedings Abstracts. Kołobrzeg - Bornholm, p. 34. [-] 
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Metoda oceny stanu technicznego zaworów rozruchowych wysokoprężnego silnika okrętowego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009, pp. 63-64. [ISSN 0860-6846] 
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Zagrożenie eksplozyjne w układach rozruchowych okrętowych silników wysokoprężnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (712) / 2009, p. 64. [ISSN 0860-6846]
 • Grzebieniak R., Chybowski L., Matuszak Z., Analysis of Diagnostic Susceptability of Heavy Fuel Oil Purification System. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, 2007, Ročník XVI, z1, p. 16. [ISSN 1210-311X]
 • Chybowski L., Grzebieniak R., Matuszak Z., Diagnosis Of The Technical Condition Of A Marine Power Plant. Technická Diagnostika Z1'2007. ATD Czech Republic, 2007, Ročník XVI, z1, p. 23. [ISSN 1210-311X]
 • Pełka P., Chybowski L., Analiza obciążeń systemów energetyczno-napędowych statków obsługujących platformy wydobywcze. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 6 (689) / 2007, pp. 87-88. [ISSN 0860-6846]

Materiały nieopublikowane

 • Chybowski L., Prezentacja wybranych jakościowych miar ważności w metodzie drzew uszkodzeń pod kątem możliwości ich zastosowania dla systemów siłowni okrętowych. Nieopublikowane. Wersja z dn. 13.01.2004.
 • Chybowski L., Miary ważności zdarzeń. Przeglądowe zestawienie podstawowych definicji wybranych niezawodnościowych miar ważności. Materiał został przygotowany jako część badań (wersja z dn. 27.10.2002) i nie został opublikowany. Elementy tego materiału przedstawione zostały w zmienionej formie w: Chybowski L., Matuszak Z., Reliability Importance Analysis Of Technical Systems Elements. Proceedings of V-th International Conference Safety Management at Sea and Maritime Specialist Training SSN 2005. BGARF, Kaliningrad 2006. pp. 126-129. [ISBN 5-7481-0101-7]; Chybowski L., Matuszak Z., Reliability importance analysis of marine technical systems elements Autobusy 6/2010. Wydanie na dołączonej płycie CD-ROM. [ISSN 1509-5878]